skip to Main Content
077-2340020 Meijel Panningen Ospel

Privacy beleid

Privacy

Eline Food & Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat staat in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van mijn diensten dan heb ik persoonlijke gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon, via direct contact met mij of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Ik heb jou persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Ten eerste om je een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens, deze worden enkel gevraagd indien deze noodzakelijk zijn en betrekking hebben op je behandeling. Je persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Eline Food & Coaching bewaart jouw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Eline Food & Coaching zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden, zoals bijvoorbeeld rapportage aan de verwijzer of een overdracht naar een andere instelling bij opname. ik heb met andere zorgverleners overeenkomsten voor een veilige gegevensoverdracht.

Ik zal jouw gegevens veilig opbergen door ze uitsluitend te verstrekken aan een ICT hosting. Met deze organisatie heb ik overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Eline Food & Coaching blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eline@foodncoaching.nl. Vervolgens zal ik zo snel mogelijk contact opnemen voor het maken van een afspraak. Legitimatie is altijd noodzakelijk om zo aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Eline Food & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 077 234 00 20 of via eline@foodncoaching.nl

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Eline Food & Coaching kun je contact opnemen via de website.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Recept van de week

Heb jij je aangemeld voor het recept van de week? Jouw e-mail adres wordt alleen gebruikt om je eens per twee weken ‘Het Recept van de Week’ per mail te sturen. Het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Wil je, je graag uitschrijven? Dat kan onderaan de mail die u ontvangt.

Klachten

Mocht niet alles gaan volgens jouw verwachtingen, dan hoor ik dat graag van je. Ik sta altijd open voor oplossingen en verbeteringen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).

 

×Close search
Zoeken