Eerstelijns diëtetiek

Volwassenen:

In 2018 wordt het dieetadvies boven de 18 jaar voor 3 uur per jaar vergoed uit uw basisverzekering (4-6 consulten). Bovendien heeft u vaak nog recht op een vergoeding uit uw aanvullende verzekering. Vergoeding uit de basisverzekering gaat ten kosten van uw eigen risico, hierbij gaat het om maximaal 3 uur.

Kinderen:

In 2018 wordt het dieetadvies beneden de 18 jaar voor 3 uur per jaar vergoed uit uw basisverzekering (4-6 consulten), dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. In een aanvullende verzekering is mogelijk nog extra vergoeding opgenomen.

Daarnaast is dieetadvisering voor chronische patiënten zoals diabetes, hart en vaatziekten en COPD soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s). Uw huisarts, praktijkondersteuner en diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, wordt de factuur betaald door de organisatie die dit regelt. Eline Food & Coaching is aangesloten bij de volgende ketenzorg organisaties: Elan, Cohesie, PoZoB en Meditta.

U kunt bij de diëtiste terecht met of zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars uw behandeling zonder verwijsbrief naar de diëtist. Daarom wordt u geadviseerd een verwijsbrief bij uw arts te halen of uw polis goed na te lezen.

Directe toegankelijkheid

Zoals hierboven staat beschreven vergoeden niet alle zorgverzekeraars  uw behandeling als u geen verwijsbrief heeft van de (huis)arts. Komt u zonder verwijsbriesbrief van de huisarts dan neem ik wat extra tijd om te onderzoeken of ik de juiste persoon ben om u te behandelen. Samen met u overleg ik of ik de huisarts op de hoogte breng of niet.