Voeding is een interessant onderwerp dat bij veel mensen leeft, of u nu sport, allergieën hebt, ziek bent of graag gezond eet, ieder lichaam vraagt wat anders. Gezonde voeding is persoonlijk en daarom voor iedereen anders.

Wanneer naar de diëtiste?

U kunt bij Eline terecht voor alle advies over gezonde voeding. Eline geeft voedingsadvies voor alle leeftijden, van baby’s tot bejaarden, bij o.a.

 • algemene voedingsadviezen: Goede Voeding
 • sportbeoefening (top) sporters en recreanten
 • zwangerschap en borstvoeding
 • afvallen / Aankomen

Daarbuiten adviseert en coacht Eline patiënten met bepaalde ziekten en/of aandoeningen:

 • (ernstig) overgewicht bij volwassenen en kinderen
 • gestoorde bloedsuiker
 • diabetes mellitus I en II
 • hart- en vaatziekten
 • verhoogd cholesterol
 • prikkelbaar darm syndroom en andere maagd-darmziekten
 • ondervoeding of het risico op ondervoeding
 • COPD
 • kanker
 • decubitus
 • jicht
 • allergieën en intolerantie

Eline Food & Coaching is er voor iedereen die een voedingsvraag heeft, neem gerust vrijblijvend contact op.

Werkwijze Eline Food & Coaching

Intake

Iedereen is anders en iedereen heeft ook een ander voedingspatroon en doel. Daarom vindt er als eerste een intakegesprek plaats, dit duurt ongeveer 45-60 minuten. Tijdens dit gesprek hebben we het over uw persoonlijke en medische gegevens maar ook over uw huidige voedings- en beweegpatroon, hulpvraag en doelen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we samen naar mogelijkheden zoeken om uw voedingspatroon te verbeteren. Op deze manier past het advies bij u zodat het makkelijker toe te passen is. Elk advies verschilt van persoon tot persoon en wordt voor u op maat gemaakt.

Vervolggesprek

Tijdens dit gesprek wordt de voortgang van de behandeling en resultaten bekeken. Als het nodig is wordt het behandelplan aangepast waardoor u weer verder kunt. Verder wordt de kennis verbreed op het gebied van voeding en uw doel. Daarnaast wordt u gecoacht en aangemoedigd om uw doel te bereiken! De vervolg gesprekken duren 15-30 minuten. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van een skype consult. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u een drukke agenda hebt. Let op, hiervoor gelden wel de reguliere tarieven en vergoedingen.

Privacy

Eline Food & Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Eline Food & Coaching dan heeft Eline gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met Eline of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Eline heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Eline Food & Coaching bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Eline Food & Coaching zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Eline Food & Coaching heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Eline Food & Coaching zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft ze een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Eline Food & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eline@foodncoaching.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Eline Food & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 0772340020 of via eline@foodncoaching.nl

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Eline Food & Coaching kun je contact opneme

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Recept van de week

Heeft u zich aangemeld voor het recept van de week? Uw e-mail adres wordt alleen gebruikt om u wekelijks het recept per mail te sturen, het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Wilt u zich graag uitschrijven? Dat kan onderaan de mail.

Klachten

Mocht niet alles gaan volgens uw verwachtingen, dan hoor ik graag van u. Ik sta altijd open voor oplossingen en verbeteringen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).